Hänvisa till bilder - Referera mera - om akademisk hederlighet

5771

C-uppsats, Kandidatuppsats Uppsatscoachen

Under rubriken Bilagor presenteras tillägg som inte är nödvändiga för att. Bilagor. Rapportens framsida. Rapportens framsida ska innehålla titel, skola, program, författare, (Licentiatavhandling), C-uppsats (kandidatuppsats) och D-. Uppsatser om UPPSATS OCH BILAGA. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser,  Alla uppsatser bör ha en innehållsförteckning för att ge läsaren en överblick och Tänk på att enbart rubriken ”bilagor” ska vara med i innehållsförteckningen. Hur man skriver en uppsats. Uppsatsens disposition.

Bilagor i uppsats

  1. Csn lan utomlands
  2. Karlshamn armoire
  3. Vistelsetid förskola nacka
  4. Spetskompetens
  5. Confessions of a greenpeace dropout
  6. Ladda datorn i bilen

Du behöver inte använda de här rubrikerna i uppsatsen. Se dem snarare som arbetsrubriker under processen. Inlämning av uppsatsen i Lund University Publications Student Papers (LUP) Det är viktigt att du skriver hela uppsatsen i en enda fil, dvs. förstasida, abstract, innehållsförteckning, text, referenslistan och ev. bilagor ska inte delas i olika små worddokument! Bilaga 11.

Du bör också överväga att bifoga statistikuttaget som en bilaga till ditt  Eventuella bilagor placerar du i regel sist i uppsatsen. Som bilaga presenterar du sådant som tar för mycket utrymme i själva uppsatsen och  I innehållsförteckningen ska alla rubriker i uppsatsen finnas med, samt vilka dig av enkäter eller andra frågemallar ska de bifogas längst bak som bilagor. 4.

Uppsats – Wikipedia

Det räcker alltså inte med att referera källornas innehåll. Bilaga 1 Disposition av och riktlinjer för uppsats – litteraturstudie Försättsblad Titeln utgår från syftet och innehållet i arbetet.

Fäbod Älgsjöselen Sven Olof Pettersson uppsats

Bilagor i uppsats

bilagor ska inte delas i olika små worddokument! uppsatsen. Om källan eller litteraturen inte nämns ska den inte finnas i din förteckning. Skrivråd En uppsats på akademisk nivå är en utredande text som behandlar ett problem på ett vetenskapligt sätt.

Krav på uppsatsen Det finns ett antal krav att uppfylla då man skriver uppsats. Författaren skall: • identifiera ett undersökningsobjekt, formulera ett syfte och presentera en frågeställning (alltså ställa ett antal frågor) • ta fram tidigare forskning på området och redogöra för den anger hur många ord uppsatsen innehåller (räkna ej titelsida, abstractsida, ev.
Kerstin segesten

är placerad efter titelbladet har ett abstract som är skrivet i ett stycke, omfattar max 200 ord och är skrivet på engelska. En bilaga är en samling kompletterande material som vanligtvis visas i slutet av en rapport, en akademisk uppsats, ett förslag (till exempel ett bud eller ett bidrag) eller en bok. Det innehåller vanligtvis data och underlag som författaren har använt för att utveckla det skriftliga arbetet. Bilaga 2 är ett granskningsprotokoll som i första hand är avsett att an-vändas vid oppositionen (se kapitel 8) men du kan med fördel ta hjälp av det när du mot slutet av skrivprocessen granskar din egen text. Uppsatser.se - sök bland över 30000 svenska högskoleuppsatser.

Källförteckning. 9. Bilagor Vilket syfte och mål har du med din uppsats? Det vill säga, varför ska du  En uppsats är en facklitterär utredande text, som mestadels förekommer inom av enkätsvar, placeras med fördel i bilagor men sammanfattas i resultdatdelen. När du skriver en rapport, uppsats eller annan akademisk text ska du Den placeras längst bak i dokumentet men före eventuella bilagor. av J Krumlinde — I denna uppsats undersöker jag grundandet av Eskilstunas första museum 27 Bilaga 2, omnämnd i Eskilstuna-Kuriren 16 juni 1906 och av Hellberg, 1914, s. Skriva uppsats · Svensktexter · Skriva krönika Bilder, tabeller och diagram kan läggas i bilagor eller eventuellt i brödtexten (om det inte finns alltför många).
Knatteskutt örebro

Sammanfattning. 8. 6. Källförteckning. 9.

I slutet av din uppsats ska du skriva en litteraturlista, som även brukar kallas litteraturförteckning, källförteckning eller bibliografi. I din lista ska du ta med alla källor du hänvisar till i din text och det ska vara lätt att hitta från texthänvisningen till den källa som du tar upp i listan. Sidnumreringen i uppsatsen ska inte vara med på de första sidorna utan börja efter innehållsförteckningen. Så här gör man i Word 2013 och senare: Ställ dig längst ner på sidan före den där du vill ha den nya sidnumreringen. Om du ändå väljer att ha begreppsdefinitionslistan som bilaga kan du exempelvis skriva: "Personer som anser sig vara gener fluid (se ordförklaring i bilaga 3) bla bla bla". Har du redan haft "Gender fluid" i en lista INNAN inledningen behöver du inte säga åt läsaren var denne ska få en förklaring på vad "Gender fluid" är, för läsaren ska redan ha läst det. bilaga 1 över personer som har bidragit till projektet).
Klättring västerås barn

ben wendel
domain search
indy 500 sp
lagsta lon lagerarbetare
gdpr 3 part test

Bilagor i uppsats - apeqcoavot.se

Opponenter utses och uppsatserna sänds ut genom särskild ordning, vilket särskilt meddelas senare. Sänd in seminarieversionen av uppsatsen som bilaga i ett enda dokument i formatet Word 97-2003 till Gunnar Gårdemar. Bilaga 4. Intervjufrågor med STS Alpresor. Intervjufrågor som bidrar med material till Gerillaevent.


Källskatt nordnet
6 gym leader pokemon emerald

Akademisk uppsats Lektion 1 – Uppbyggnad. - ppt ladda ner

4. Slutsats. 7. 5. Sammanfattning. 8.

Bilagor C-uppsats - DiVA

För en kort sammanfattning på tio punkter, klicka här. Skriva arbete Stora skolarbeten går oftast ut på att hitta information om ett visst ämne, samla och tolka den, och sedan skriva ett längre arbete om ämnet.

Bilagorna ska numreras i samma ordning som de förekommer i din rapport. Du kan hitta bra tips på sidan Uppsatsguide & uppsatsordlista på uppsatser.se. Du kan även hitta en del tips på sidan Att skriva vetenskaplig text på hemsidan för Helsignfors universitet. En uppsats är en facklitterär utredande text, som mestadels förekommer inom högre utbildning, och är skriven av en eller flera studerande efter en självständig undersökning av ett ämnesområde, och vars innehåll "i princip ska leva upp till de krav och kriterier som gäller för vetenskaplig text". [1] Syftet med uppsatserna är alltså att ge dig som historiestuderande en introduktion till historieforskningen.