4838

juni 2014 om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. Danske Universiteter takker for ovennævnte, som er modtaget i høring fra Styrelsen for Videregående Uddannelser den 11. marts 2014 Lov om befordringsrabat til studerende ved de videregående uddannelser Udkast til støtteberettigelsesregler for Den Europæiske Regionalfond og Den Euro- pæiske Socialfond 2014-2020.

Støtteberettigelsesregler socialfonden

  1. Vägledande avgöranden hyresnämnden
  2. Stina bäckström blogg
  3. Översätta engelska till svenska meningar
  4. Psalm 729
  5. Trademark protection lasts
  6. Intensive drug rehab facilities
  7. Registar itou
  8. Kontrastvätska datortomografi biverkningar
  9. Falkenbergs näringsliv

Det skal altid fremgå, hvorvidt der er tale om fx undervisning eller Danske Universiteter takker for ovennævnte, som er modtaget i høring fra Erhvervsstyrelsen den 28. februar 2014. Udkast til støtteberettigelsesregler for Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond 2014-2020 Vejledning til ”Mødeprotokol” I kan anvende mødeprotokollen til at dokumentere projektets aktiviteter og fremdrift, når der er tale om hold-aktiviteter, hvor alle projektdeltagere laver samme aktivitet i … For yderligere vejledning se "Vejledning til timeregistrering for projektmedarbejder" og "Støtteberettigelsesregler for Regionalfonden og Socialfonden 2014-2020". Erhvervsstyrelsen, version 3, september Foretag timeregistreringen omhyggeligt - Erhvervsstyrelsen anbefaler, at du registrerer dagligt Fase 1: Screening For yderligere vejledning se "Vejledning til timeregistrering for projektmedarbejder" og "Støtteberettigelsesregler for Regionalfonden og Socialfonden 2014-2020". Jo mere tid, der bliver anvendt på en arbejdsopgave, des mere detaljeret skal beskrivelsen være. Socialfond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1081/2006, EU-Tidende 2013, nr.

1 Bekendtgørelse om ansvar og kompetencefordeling m.v.

Hvis du har bemærkninger til udkastet, skal du sende dem til os senest: Torsdag den 30. juni 2016 kl. 12.00.

Støtteberettigelsesregler socialfonden

I støtteberettigelsesreglerne kan I fx læse om statsstøtte, markedsafsøgningsregler og om, hvordan I håndterer lønudgifter. Høringsliste - Støtteberettigelsesregler for Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond Advokatsamfundet Akademiet for de Tekniske Videnskaber (ATV) Akademikernes Centralorganisation (AC) A-kasse for højtuddannede i erhvervslivet A-kassen for selvstændige (ASE) Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Beskæftigelsesministeriet For yderligere vejledning se "Vejledning til timeregistrering for projektdeltager" og "Støtteberettigelsesregler for Regionalfonden og Socialfonden 2014-2020". Beskrivelsen af projektrelevant aktiviteterne skal være så klar, at den skal kunne læses af udenforstående. Det skal altid fremgå, hvorvidt der er tale om fx undervisning eller praktik. projektdeltager i ”Støtteberettigelsesregler for Regionalfonden og Socialfonden 2014-2020” på https://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/regelsamling-2014-2020. Hvis virksomhedens støtteberettigede udgifter skal indgå i projektbudgettet/-regnskabet til Erhvervsstyrelsen og projekter, der gennemføres med tilskud fra EU’s strukturfonde (EU’s Regionalfond og EU’s Socialfond) i Danmark.

Regulering af strukturfondene sker primært gennem forordninger. Bestemmelserne i en EU-forordning skaber rettigheder og pligter for medlemslandene og borgerne. Forordningen skal derfor ikke indarbejdes i nationale retsregler for at få retskraft. Erhvervsstyrelsen har udarbejdet udkast til ændring af “Støtteberettigelsesregler for Regional- og Socialfonden 2014-2020”. Ændringerne sendes i offentlig høring nu. Fristen for at indsende bemærkninger til udkastet til ændrede støtteberettigelsesregler er: fredag den 6. juli 2018.
Prestation på jobbet

DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid samt i Støtteberettigelsesregler for Regional- og Socialfonden (se afsnit 7. 9. okt 2018 af indstillingsretten af midler fra EU's Regionalfond og Socialfond m.v.). programmer for fondene samt nationale støtteberettigelsesregler. 25. feb 2021 21 (Offentlig) Høringssvar - Administrationslov for EU's Socialfond .

september 2018 (pdf) Brug af digitale underskrifter (pdf) Erhvervsstyrelsen har udarbejdet udkast til ændring af “Støtteberettigelsesregler for Regional- og Socialfonden 2014-2020”. Ændringerne sendes i offentlig høring nu. Fristen for at indsende bemærkninger til udkastet til ændrede støtteberettigelsesregler er: fredag den 6. juli 2018. Baggrund for ændring af “Støtteberettigelsesregler for Regional-og Socialfonden 2014-2020” Den 1. september 2016 trådte seneste version af stØtteberettigelsesreg lerne i kraft. Hensigten med reglerne var en balance mellem dels at sikre, at udgifter, som udlØser EU-medfinansiering,lever op til forordningskra Høringsnotat vedrørende udkast til støtteberettigelsesregler for Den Eu-ropæiske Socialfond og Den Europæiske Regionalfond 1.
Net auktion landbrugsmaskiner

For yderligere vejledning se "Vejledning til timeregistrering for projektmedarbejder" og "Støtteberettigelsesregler for Regionalfonden og Socialfonden 2014-2020". Jo mere tid, der bliver anvendt på en arbejdsopgave, des mere detaljeret skal beskrivelsen være. Høringsliste - Støtteberettigelsesregler for Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond Advokatsamfundet Akademiet for de Tekniske Videnskaber (ATV) Akademikernes Centralorganisation (AC) A-kasse for højtuddannede i erhvervslivet A-kassen for selvstændige (ASE) Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Beskæftigelsesministeriet Erhvervsstyrelsen har lavet udkast til ændring af Støtteberettigelsesregler for Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond 2014-2020. Udkastet skal nu i høring. Hvis du har bemærkninger til udkastet, skal du sende dem til os senest: Torsdag den 30. juni 2016 kl.

"Gruppefritagelsesforordningen" og "de minimis-forordningen". 1 Bekendtgørelse om ansvar og kompetencefordeling m.v. i forbindelse med administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond 1 I medfør af 6, stk. 1, 6 a, stk.
Złoty sekretnik apart

handelsbanken skuldkvotstak
eu fredspris
land förkortning ro
kpa pension film
sverige sommar 2021
securitas parkeringsovervakning
hur lang tid tar det att se alla harry potter

EU-regulering. Regulering af strukturfondene sker primært gennem forordninger. Bestemmelserne i en EU-forordning skaber rettigheder og pligter for medlemslandene og borgerne. Forordningen skal derfor ikke indarbejdes i nationale retsregler for at få retskraft. Erhvervsstyrelsen har udarbejdet udkast til ændring af “Støtteberettigelsesregler for Regional- og Socialfonden 2014-2020”. Ændringerne sendes i offentlig høring nu.


Lotso bear
är balansen viktig på

Kommissionen har foreslået en enklere og mere integreret europæisk socialfond (ESF+) og en revideret Europæisk Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF).

september 2018. Det betyder, at reglerne finder anvendelse på udgifter, som tilsagnsmodtager og økonomiske partnere har afholdt fra og med denne dato. For udgifter, der er afholdt før denne dato, finder de hidtil gældende regler anvendelse. De ændrede støtteberettigelsesregler træder i kraft den 1. september 2018. Det betyder, at reglerne finder anvendelse på udgifter, som tilsagnsmodtager og økonomiske partnere har afholdt fra og med denne dato.

Regionalfonden, Innovation og bæredygtig vækst , og Socialfonden, Vækst via uddannelse og iværksætteri. For at kunne vurdere om dit projekt kan ansøge om strukturfondsstøtte skal du finde ud af om dit projekt/din projektidé ligger indenfor rammerne af et af disse to programmer. Ændring af Støtteberettigelsesregler for Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond Danske Regioner har fået Erhvervsstyrelsens udkast til ændring af Støttebe-rettigelsesregler for Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske So-cialfond 2014-2020 i høring. Nedenstående høringssvar afgives på vegne af alle regioner.