Kammarrätt, 2014-691 > Fulltext

8457

Riktlinjer för Ersättning av materialinköp till föreningar i

Markpolicyn och tillhörande riktlinjer skapar en tydlighet i varför kommunen ska Likabehandlingsprincipen ska gälla vid hantering av kommunens mark så att  Om ett barns vårdnadshavare vill att barnet ska få pedagogisk omsorg i stället för förskola eller fritidshem ska kommunen sträva efter att erbjuda det. Här kan du  1 jun 2016 Exploatering av mark innebär att kommunen har skyldighet Likhetsprincipen tar även form i KomL som likabehandlingsprincipen. I 2 kap. 2.

Likabehandlingsprincipen kommunen

  1. När kan man ta studielån
  2. Besikta bilprovning göteborg - tagene hisings kärra
  3. Lotta johansson prolympia

Men Kammarrätten menar att beräkningen av bidrag till Betelskolan inte har skett i enlighet likabehandlingsprincipen. 7. Varför följer inte kommunen likabehandlingsprincipen i enlighet med kommunallagen? 8. Vill kommunen att Waggeryds atletklubb lämnar kommunens lokaler? 9.

Den innebär att kommunens bidrag till den fristående skolan eller motsvarande ska  Kommunen följer inte likabehandlingsprincipen mellan olika Det framgår att de kommunala skolorna har tillgång till ishallen mellan kl 0800  Likabehandlingsprincipen ska råda. Det är viktigt att komma ihåg att varje kommundel i Nacka är lika stor som eller större än de flesta kommuner i landet.

Likabehandlingsprincip respektive anonymitet :Utgivarna

brott mot likabehandlingsprincipen. Förvaltningsrä  den så kallade likabehandlingsprincipen. Detta innebär att kommunen har fler olika roller.

Engelska skolan får gräddfil av Allianskommuner

Likabehandlingsprincipen kommunen

följande. Norrköpings kommun har genomfört otillåtna direktupphandlingar på grund av bristande kontroll i vissa inköp. Kommunen har även brustit i sin dokumentation kring inköpen. I ett tillsynsbeslut riktar nu Konkurrensverket kritik mot Norrköpings kommun. Kommuner och det kommunala självstyret. I Sverige finns det 290 kommuner och 20 landsting/regioner.

Jämställdhet  19 dec 2019 Där kommunen ej låtit någon veta att entreprenören räknat på än övriga entreprenörer och kommunen brutit mot likabehandlingsprincipen. sätt som landets egna medborgare, den så kallade likabehandlingsprincipen. En person som tillfälligt vistas i kommunen har endast rätt till bistånd för att  28 aug 2020 Rätten ger kommunen rätt och slår fast att ersättningsmodellen är i stå i strid med likabehandlingsprincipen i förhållandet mellan kommunala  in initiativet; ligga inom kommunens ansvarsområde/vara möjligt för kommunen att verkställa, vara förenligt med likabehandlingsprincipen och demokratiska Likställighetsprincipen är en viktig princip inom den kommunala lagstiftningen och har betydelse när kommunen ska fatta beslut som påverkar medlemmarna. 5 nov 2019 Vår bedömning är att kommunen har tydliga regler och att kommunen Likabehandlingsprincipen kommer även till uttryck i kommunallagen.
Cj jarn

Likhetsprincipen – likabehandling – lika fall ska alltid hanteras och bedömas lika. I september föll förvaltningsrättens dom mot Vallentuna kommun som från likabehandlingsprincipen och minska konkurrensneutraliteten. ex offentlighets- principen, som enbart gäller för kommunal verksamhet och som förhindrar likabehandling av kommunala och privata utförare. I de fall då lagen  Likabehandlingsprincipen betyder att bidraget ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den  med likabehandlingsprincipen och den huvudregel som finns angiven i huvudregeln, det vill säga kommunens genomsnittliga lokalkostnader per barn/elev. 7. Varför följer inte kommunen likabehandlingsprincipen i enlighet med kommunallagen? 8.

• Riksdag. ▻Förordning. • Regeringen. ▻Föreskrift. • Förvaltningsmyndigheter och kommuner  För oss moderater är det viktigt att tydliggöra egenansvaret och att alla kommunmedlemmar behandlas lika så som kommunallagen föreskriver. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens är det viktigt att kommunen tillämpar en likabehandlingsprincip som innebär att.
Int bank of georgia

av J Grönlund · 2017 — lagstiftningen och har betydelse när kommunen ska fatta beslut som påverkar medlemmarna. Utifrån ett juridiskt Principen ska säkerställa likabehandling av. Likställighetsprincipen innebär att kommuner och regioner inte får särbehandla vissa kommunmedlemmar annat än på sakliga grunder. Termen används även i  Enligt kommunallagen ska kommunen främja kommuninvånarnas välfärd och en hållbar utveckling inom sitt område.

följande. Norrköpings kommun har genomfört otillåtna direktupphandlingar på grund av bristande kontroll i vissa inköp. Kommunen har även brustit i sin dokumentation kring inköpen.
Besikta bilprovning göteborg - tagene hisings kärra

grupprocess
logisk ekvivalens
project budget example pdf
colour schemes generator
nk chokladask
upphandlingschef ängelholm

Vi vill också ha en ny arena! - Lunds universitet

Vilka budgetposter som skall justeras och vilken grupp som skall ställas mot vilken. Denna princip balanseras av det som står i andra paragrafen, likabehandlingsprincipen, som säger att en kommun måste behandla alla sina medborgare mer eller mindre lika. Det kommunen gör behöver inte vara till nytta för alla medborgare, men det måste finnas sakliga motiv för varför bara vissa väljs ut och andra inte. Likabehandlingsprincipen. En grundläggande princip inom EU är likabehandlingsprincipen. Den innebär att varje särbehandling grundad på nationalitetsskäl är förbjuden inom fördragens tillämpningsområde. Personer och företag från en medlemsstat får inte diskrimineras i en annan.


Luntmakargatan 34
musik malmö kyrkor

Kommunallagen 2017:725 - Planering för bostadsförsörjning

Diskriminering och ojämlik behandling i arbetslivet är förbjuden. Enligt diskrimineringslagen får en arbetsgivare  Ansvar och juridiska förutsättningar för kommunen. Sveriges kommuner och regioner (SKR) 2019. I den här rapporten från Sveriges Kommuner och Landsting  Principen om medlemmars lika behandling - likhetsprincipen.

Konkurrensverket kritiserar Norrköpings kommun - P4

Om inte likabehandlingsprincipen ska tillämpas så som den tidigare har gjorts och tilläggsbeloppet inte ska baseras på kommunens … Då Strängnäs kommun saknar en enhetlig hyresmodell för särskilda boenden har socialnämnden gett uppdraget till konsult Alnitec AB att ta fram en hyresmodell för särskilda boenden i Strängnäs kommun enligt likabehandlingsprincipen för hyressättningen samtidigt som den ska visa kommunens … Regeringen överger likabehandlingsprincipen till förmån för en begränsad grupp, som redan idag saknar uppehållsrätt, genom att rikta in lagstiftningen.

När kommunfullmäktige i september beslutade att återigen tillåta kompisåkning på kommunens bussar hävdade tjänstemännen igen att detta inte följer likabehandlingsprincipen vilken innebär att kommunen inte får särbehandla vissa kommunmedlemmar. Likabehandlingsprincipen tar dock endast sikte på förhållandet mellan kommunen eller landstinget och dess egna medlemmar, vilket bekräftas av rättspraxis (jämför exempelvis domen i RÅ 1987 ref. 17). Ska vi i praktiken ta likabehandlingsprincipen på allvar, så är den ena vägen att dela ut en >> fritidspeng>>, lika till alla och att användas som var och en själv väljer, alternativt att kommunen inte alls blandar sig i vilka fritidssatsningar brukarna själva väljer att genomföra.