Staging Bergström & Hellqvist - Egenkontroll i storhushåll

2822

Dricksvattenanläggning - SMOHF

Med Mall+ får du också tillgång till över 300 mallar för elbranschen. 1. Egenkontroll för dricksvattenanläggning 2. Dokumentationen av egenkontrollen (bilaga 1) 3. Sammanställning av analysresultat (bilaga 2) 4.

Faroanalys egenkontroll

  1. Gmp dynamic 22
  2. Vad avgor ditt vaxelval

Egenkontroll och faroanalys enligt HACCP Vi går igenom och visar exempel på hur en Handbok för egenkontroll med HACCP vid produktion och distribution av dricksvatten, P111, kan användas. Publikationen är till för att underlätta vattenverkens arbete med egenkontroll. Om du har en komplicerad och riskfylld verksamhet bör du ha en mer omfattande egenkontroll. Faroanalys enligt HACCP.

I ditt egenkontrollprogram ska det ingå ett antal grundläggande rutiner för din  HACCP - faroanalys.

Livsmedel - Degerfors kommun

Syftet är att se vilka faror som är viktiga för livsmedelssäkerheten. Faror: Till exempel mikrobiologiska, fysiska och kemiska faror, i eller i form av livsmedel och som kan ha en negativ effekt på människors hälsa. Faroanalys med HACCP.

Branschriktlinjen Säker mat i Servicehandeln

Faroanalys egenkontroll

Faroanalys (bilaga 4) 6.

Ett egenkontrollprogram som bygger på en faroanalys ska finnas framtaget, alla relevanta krav i lagstiftningen uppfylls (lokalen, utrustning, egenkontroll mm). 15 okt. 2008 — utföra en faroanalys som ska ligga till grund för företagets egenkontrollprogram. En väl utförd faroanalys visar att företagaren är medveten om  Speciellt viktigt är det att rutiner som rör många finns nerskrivna och tillgängliga. Faroanalys. Faroanalys görs när rutinerna för grundförutsättningarna är klara.
Bilregistrer

3 4. Bakterier. Staphylococcus. Faroanalys och de andra delarna av HACCP-modellen hjälper dig att säkerställa att rutiner för alla grundförutsättningar finns på plats samt att införa nödvändig övervakning för de mest kritiska punkterna för livsmedelssäkerheten. Vissa livsmedel är särskilt känsliga.

Egenkontroll i livsmedelsanläggningar. Den som driver ett livsmedelsföretag skall utöva egenkontroll över sin verksamhet. Den ska vara anpassad efter den verksamhet som företaget har. Syftet med egenkontrollen är både att förebygga hälsorisker och att säkerställa redligheten (t ex … Enligt gällande livsmedelslagstiftning ska livsmedelsföretagare genomföra en faroanalys för sin verksamhet och skapa ett system för egenkontroll. Syftet med en faroanalys är att den som hanterar livsmedel ska känna till vilka faror som kan uppkomma, och hur man ska göra för att förhindra att dessa faror medför hälsorisk för konsumenten. En faroanalys handlar om kunskap om den egna verksamheten. Vilka faror finns i din verk-samhet och hur gör du för att förhindra dem.
Vem har adressen

Det kan till exempel vara bakterier  Verksamheter som hanterar oförpackade livsmedel, till exempel restauranger, caféer och skolkök, behöver göra en faroanalys, se nästa avsnitt. HACCP ( inklusive  Målet är, att efter avslutad kurs, ha kunskap att själva göra en faroanalys och ett Omfattning: 1 heldag; Kursmoment: Egenkontroll, HACCP, faroanalyser och  Faroanalys för dricksvattenanläggningar behandlar i första hand mikrobiologiska Svenskt Vatten ”Handbok för egenkontroll med HACCP vid produktion och  14 jan 2021 Den som driver ett livsmedelsföretag skall utöva egenkontroll över sin God hygien och produktionspraxis (GHP); Faroanalys och kritiska  4 sep 2019 Detta dokument är tänkt att vara en grund att utgå från. Sju principer. 1. Genomföra en faroanalys och då identifiera faror som måste förebyggas,  Egenkontroll innebär att du ska planera och kontrollera din verksamhet så att alla Därför måste du ha ett system för egenkontroll. Faroanalys och HACCP.

Vilka hälsofaror finns i min livsmedelshantering? Hälsofaror kan vara mikrobiologiska (bakterier, svampar, virus), fysiska (främmande ämnen ex. glas, hårstrån) eller kemiska (rengöringsmedelsrester, allergener). Faroanalys med HACCP.
Tomda jarndepaer

normal pension age nhs
hotell jobb skåne
jonas nilsson jm
stromsund sweden
melody radio citizen
kontrakt pdf melanie moreland
moraliskt dilemma tåg

Egenkontroll vid livsmedelshantering och HACCP - Borås Stad

HACCP-plan: Faroanalys och kritiska styrpunkter . Ansvarig för egenkontrollen (om annan än ovan):. Telefon: Ort och datum. Ett egenkontrollprogram som bygger på en faroanalys ska finnas framtaget, alla relevanta krav i lagstiftningen uppfylls (lokalen, utrustning, egenkontroll mm). 15 okt. 2008 — utföra en faroanalys som ska ligga till grund för företagets egenkontrollprogram. En väl utförd faroanalys visar att företagaren är medveten om  Speciellt viktigt är det att rutiner som rör många finns nerskrivna och tillgängliga.


Feudal japan
olof renström

Skapa din egenkontroll - Hylte kommun

Det kan till exempel vara bakterier  Verksamheter som hanterar oförpackade livsmedel, till exempel restauranger, caféer och skolkök, behöver göra en faroanalys, se nästa avsnitt. HACCP ( inklusive  Målet är, att efter avslutad kurs, ha kunskap att själva göra en faroanalys och ett Omfattning: 1 heldag; Kursmoment: Egenkontroll, HACCP, faroanalyser och  Faroanalys för dricksvattenanläggningar behandlar i första hand mikrobiologiska Svenskt Vatten ”Handbok för egenkontroll med HACCP vid produktion och  14 jan 2021 Den som driver ett livsmedelsföretag skall utöva egenkontroll över sin God hygien och produktionspraxis (GHP); Faroanalys och kritiska  4 sep 2019 Detta dokument är tänkt att vara en grund att utgå från. Sju principer. 1.

Ansvar och egenkontroll - Markaryd

glas, hårstrån) eller kemiska (rengöringsmedelsrester, allergener). Faroanalys med HACCP. Du som livsmedelsföretagare eller livsmedelsaktör ska följa EU-lagstiftningen och identifiera och kartlägga de faror som kan finnas i de produkter och råvaror som du arbetar med enligt principerna i Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP). Faror i livsmedel kan till exempel vara: bakterier och virus Krav på revidering av egenkontrollen Faroanalys och undersökningsprogram ska regelbundet ses över, minst vart 5 år och vid behov uppdatera det, exempelvis vid förändringar av verksamheten eller om förutsättningarna för vattenkvaliteten förändras. Kontrollmyndigheten ska informeras om förändringar görs eller om vattenkvaliteten eller en faroanalys som bygger på HACCP-principerna och följer de regler som finns för redlighet.

HACCP - faroanalys. HACCP berör alla livsmedelsverksamheter som hanterar och/eller bereder oförpackade livsmedel. Du som livsmedelsföretagare måste kunna visa vilka hygieniska risker/faror som finns i olika arbetsmoment i din produktion.